Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Marsascala’s Distribution Centre now with double the capacity thanks to multi-million investment

A multi-million investment by Enemalta in its distribution centre (DC) in Marsascala has resulted in the doubling of its capacity, reinforcing the electricity supply in Marsascala and the surrounding localities. 

During a tour of the new DC, Energy Minister Miriam Dalli commended Enemalta’s commitment in the execution of its action plan, as the entity is on track with its €90 million investment plan, spread over six years, to reinforce the country’s distribution system, which is now in its second year.

Against an investment of close to €3 million, this DC project has reinforced electricity supply across various localities, from Marsascala to Birżebbuġa, including Żejtun, Żabbar and Marsaxlokk. 

Minister Dalli explained how Enemalta’s six-year action plan is progressing, having already finalised works on other distribution centres in Tarxien and Imrieħel.

The minister explained that last year, Enemalta invested in 48 new substations in several localities including Mosta, Attard and Marsa; it invested in around 80 new feeders which transmit electricity from substations to residential streets. Other interventions were also carried out, to improve the service provided to businesses and families. “Through these projects, Enemalta seeks to meet the increased demand resulting from economic and social development. Suffice to say that, in just one year, Enemalta registered 12,000 new clients,” said Minister Dalli.

“These investments are being made whilst ensuring that electricity tariffs remain stable for families and businesses, in view of increases in the international prices of energy,” concluded the minister.

Enemalta CEO Jonathan Cardona explained that the Marsascala DC investment was composed of the extension of the building and the installation of a third transformer with a capacity of 22.5MVA. Thus, the capacity of this DC doubled to 45MVA, allowing for the possibility of carrying out maintenance works on one of the three transformers without interrupting electricity supply to both residents and businesses in the area, when the need arises. 

Mr Cardona thanked the technicians and engineers who worked on this project over the past months, which also included the installation of new 11kV and 33kV switchgears and a modern protection system, which prevents further damage should a fault develop.  

“This project is only part of the €15 million per year Enemalta is investing to reinforce its electricity distribution system. This year we are in the process of issuing a call for the upgrade of a DC in Imsida and we are making plans for another DC in Naxxar,” continued the CEO. He also added that Enemalta is committed to commissioning between 40-50 new substations every year, amongst other reinforcements of the electricity distribution system.

Tirdoppja l-kapaċità taċ-Ċentru tad-Distribuzzjoni f’Marsaskala b’investiment multi-miljunarju

Bl-estensjoni taċ-Ċentru tad-Distribuzzjoni (DC) f’Marsaskala, l-Enemalta rdoppjat il-kapaċità ta’ dan iċ-Ċentru biex b’hekk issaħħaħ l-istabbiltà fil-provvista tal-elettriku għal-lokalità ta’ Marsaskala u l-madwar.

Waqt żjara f’dan id-DC, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli faħħret l-impenn tal-Enemalta li twettaq il-pjan ta’ azzjoni għat-tisħiħ tas-sistema tad-distribuzzjoni fil-pajjiż, liema pjan issa daħal fit-tieni sena tiegħu.

Il-proġett tad-DC sewa’ madwar €3 miljun u se jkun qed isaħħaħ il-provvista tal-elettriku minn Marsaskala sa Birżebbuġa, inkluż iż-Żejtun, Ħaż-Żabbar u Marsaxlokk.

Il-Ministru Dalli spjegat li l-Enemalta għaddejja bi pjan ta’ azzjoni ta’ €90 miljun, mifrux fuq sitt snin, liema pjan iwassal lil Enemalta biex twettaq investimenti f’diversi nħawi tal-pajjiż. Fl-aħħar xhur tlestiet ukoll il-ħidma fuq id-DCs ta’ Ħal Tarxien u l-Imrieħel biex tiżdied il-kapaċità.

Hija spjegat li s-sena li għaddiet l-Enemalta investiet fi 48 substation ġdid, fosthom fil-Mellieħa, il-Mosta, Ħ’Attard u l-Marsa; mat-80 feeder mis-substation lejn toroq residenzjali f’għadd ta’ lokalitajiet u interventi oħra biex in-negozji u l-familji jkollhom sistema tal-elettriku aktar stabbli. “Dawn il-proġetti qed jissoktaw bi pjan anke biex ilaħħqu mal-iżvilupp ekonomiku u soċjali li hawn fil-pajjiż. Biżżejjed jingħad li s-sena li għaddiet, il-klijenti tal-Enemalta żdiedu bi kważi 12,000,” qalet il-Ministru Dalli.

“Dan l-investiment kollu qiegħed issir filwaqt li qed nassiguraw li l-kontijiet tal-elettriku għall-familji u n-negozji jibqgħu stabbli minkejja ż-żidiet qawwija fil-prezzijiet internazzjonali tal-enerġija,” ikkonkludiet il-Ministru Miriam Dalli.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Enemalta Jonathan Cardona spjega li l-investiment fid-DC ta’ Marsaskala involva t-tkabbir tal-ispazju fiżiku tal-binja nnifisha, kif ukoll l-installazzjoni tat-tielet transformer b’kapaċità ta’ 22.5MVA. B’hekk irdoppjat il-kapaċità għal 45MVA, li tippermetti lill-inġiniera u t-tekniċi jagħmlu l-manutenzjoni fuq xi wieħed mit-tliet transformers mingħajr ma jinterrompu l-provvista tal-elettriku lir-residenti u n-negozji tal-inħawi.

Is-Sur Cardona radd ħajr lill-inġiniera u t-tekniċi li għal bosta ġimgħat fl-aħħar xhur ħadmu fuq dan il-proġett li kien jinvolvi wkoll l-estensjoni ta’ switchgear ġdid tal-11kV u 33kV u sistema ġdida ta’ protezzjoni bl-aħħar teknoloġija li tevita li jikbru l-ħsarat jekk tiżviluppa xi ħsara.

“Din hija parti waħda biss mill-impenn tal-Enemalta li qed tinvesti €15-il miljun fis-sena biex isaħħaħ is-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku fil-pajjiż. Din is-sena qegħdin fil-proċess li noħorġu sejħa biex nagħmlu upgrade fid-DC tal-Imsida u qed nippjanaw li nibdew il-proġett għal DC ġdida fin-Naxxar,” qal is-Sur Cardona. Huwa fakkar li l-Enemalta hija impenjata li tagħmel bejn 40 u 50 substation ġdida fis-sena u diversi interventi oħra ta’ rinfurzar tas-sistema tad-distribuzzjoni.