Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wirt in-Natura at Salina Park draws in big crowds

Yet another edition of Wirt in-Natura has proven to be a success as hundreds gathered at the Salina National Park in St Paul’s Bay on Sunday to enjoy the park and the attractions that were set up. 

Wirt in-Natura is an activity that promotes the natural environment and seeks to attract families and youths as it encourages visits to different open spaces. Each edition takes place in a different park, with activities suitable for all ages.

This edition of Wirt in-Natura was organised by the Ministry for the Environment (MEEE) together with Project Green, and in collaboration with Ambjent Malta, Circular Economy Malta, the Environment and Resources Authority, the Energy and Water Agency and Wasteserv. It was a fun-filled day with activities, teaching children about the natural environment, sustainability, and climate change, amongst others. Children were encouraged to paint their ideal park as they learned about indigenous trees and planted pots.

Singer and songwriter Ira Losco delivered a one-hour performance, captivating the audience.

“Wirt in-Natura continues to grow in popularity, and I’m pleased to see the number of people increasing from one edition to the next. This means that we are reaching our objective of raising more awareness about open spaces and how to make use of them without damaging the environment,” Environment Minister Miriam Dalli said. “As promised, we will continue to organise Wirt in-Natura on a regular basis so that more people may enjoy these open spaces and the work being done.”

Project Green CEO Steve Ellul spoke about the importance of bringing the parks back to life with activities that are interactive and promote the natural environment. He explained that events such as Wirt in-Natura and similar activities are important as they give children and youths an opportunity to enjoy different open spaces, of which otherwise they would not be aware.

Admission to Wirt in-Natura is free of charge.

Mijiet ta’ familji jattendu Wirt in-Natura, din id-darba fil-Park tas-Salina

Edizzjoni oħra ta’ Wirt in-Natura ntemmet b’suċċess hekk kif mijiet ta’ familji attendew għal din l-attività matul il-jum tal-Ħadd, din id-darba mtellgħa fil-Park Nazzjonali tas-Salina, f’San Pawl il-Baħar.

Wirt in-Natura, attività li tiċċelebra l-ambjent naturali, saret sinonima ma’ bosta familji u żgħażagħ. B’edizzjoni wara l-oħra, l-attività tħeġġeġ lill-pubbliku jżur postijiet differenti hekk kif Wirt in-Natura tittella’ f’parks u fi spazji miftuħa differenti madwar il-pajjiż, b’attivitajiet għall-kbar u għat-tfal.

L-attività ttellgħet mill-Ministeru għall-Ambjent (MEEE) flimkien mal-aġenzija Project Green, b’kollaborazzjoni ma’ Ambjent Malta, Circular Economy Malta, ERA, l-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma u Wasteserv. Flimkien organizzaw ġurnata mimlija attivitajiet divertenti relatati mal-ambjent naturali, is-sostenibbiltà u t-tibdil fil-klima, fost oħrajn. Permezz tal-arti, it-tfal tħeġġew ipinġu l-park ideali tagħhom filwaqt li saru jafu aktar dwar is-siġar indiġeni li għandna fil-parks.

Il-kantanta popolari Ira Losco tat prestazzjoni mill-aqwa b’kunċert ta’ siegħa.

“Wirt in-Natura saret sinonima mal-Maltin. Huwa ta’ sodisfazzjon għalija li f’edizzjoni wara l-oħra naraw aktar nies jattendu għax ifisser li qed nilħqu l-għan tagħna: dak li nkattru l-għarfien dwar l-ispazji li diġà għandna u kif ingawduhom mingħajr ma nagħmlu ħsara,” qalet il-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli. “Kif wegħdna, l-attivitajiet ta’ Wirt in-Natura se jibqgħu jiġu organizzati regolarment biex flimkien ngawdu l-ispazji miftuħa u n-nies igawdu x-xogħol siewi li qed isir.”

Min-naħa tiegħu, il-Kap Eżekuttiv ta’ Project Green Steve Ellul tkellem dwar l-importanza li nagħtu aktar ħajja lill-parks b’attivitajiet li jkunu interattivi u li jqajmu aktar kuxjenza dwar l-ambjent. Huwa qal li avveniment bħal Wirt in-Natura u oħrajn simili huma importanti għax jagħtu l-opportunità lit-tfal u liż-żgħażagħ biex igawdu spazji miftuħa differenti u jibdlu l-ambjent li s-soltu jkunu fih.

Wirt in-Natura hija attività b’entratura b’xejn.