Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Students from 8 schools participate in water conservation projects

English Version :

Students from 8 schools participate in water conservation projects

Students from 8 different schools are participating in the fourth edition of the LIFE project. The aim of the LIFE project is for schools to develop initiatives related to water conservation. During an activity, in which students presented their projects, Minister for Energy, Enterprise and Sustainable Development Miriam Dalli explained that €10,000 are being allocated to enable students to carry out their sustainable initiatives.

These projects are made possible thanks to initiatives undertaken by the Energy and Water Agency (EWA). Throughout the year, EWA runs a number of activities for students at Ċentru Għajn. This centre offers a variety of interactive games aimed at raising awareness and to promote water conservation and energy efficiency.

Complementary to this interactive game, EWA has published original books in Maltese to continue raise awareness about the efficiency and sustainability of natural resources.

Minister Miriam Dalli praised EWA for carrying out such initiatives especially where such initiatives can reach students of all ages. “Raising awareness about energy efficiency is important for our future generations to learn to make cautious decisions with less environmental impact,” said Minister Dalli.

The scope of the water conservation projects for this scholastic year is on rainwater harvesting.

In addition, a new educational toolkit, ‘Green Home Explained’, has been prepared to Year Five and Year Six students. Through this toolkit for teachers, students can expand their knowledge and the function of renewable energy and its efficiency.

“It is important for our country to conserve essential resources like water. We must therefore continue to preserve this resource without impacting the environment. With these learning tools, we are reiterating our message towards a sustainable future, “added Minister Miriam Dalli.

EWA Chief Executive Manuel Sapiano highlighted the role of the GĦAJN centre and the importance of the small changes that can be instilled in the younger generation through these educational efforts.

“The scope of GĦAJN is to promote water conservation in a ‘fun’ way, highlighting the ‘small’ but important things which everybody can do. Everyone has a role to play in making our living more sustainable,” said Manuel Sapiano.

This activity was attended by students and teachers from St George Preca Primary School Valletta and Floriana, Savio College, St Nicholas Primary School Rabat, St. Edward’s College, Naxxar Induction Hub, St. Paul’s Missionary College Rabat and Santa Tereza Birkirkara Middle School.

Maltese Version :

Studenti minn 8 skejjel jipparteċipaw fi proġetti għall-konservazzjoni tal-ilma

Studenti minn 8 skejjel differenti qed jieħdu sehem fir-raba’ edizzjoni tal-proġett LIFE, bil-għan li jinħolqu proġetti tal-konservazzjoni tal-ilma fl-iskejjel. Waqt attività li fiha l-istudenti ppreżentaw l-ideat tagħhom, il- Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli spjegat kif qed jiġu allokati €10,000 biex l-istudenti jkunu jistgħu jwettqu l-proġett tagħhom.

Dawn il-proġetti huma possibbli permezz ta’ inizjattivi mill-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma, li tul is-sena tkun għaddejja b’bosta attivitajiet għall-istudenti miċ-Ċentru Għajn. Dan iċ-ċentru joffri diversi logħob interattiv bil- għan li titqajjem kuxjenza u ssir promozzjoni fuq il-konservazzjoni tal-ilma u l-użu effiċjenti tal-enerġija.

Kumplimentari għal dan il-logħob interattiv, l-EWA ħarġet kotba oriġinali bil-Malti biex jiżdied l-għarfien fuq l- effiċjenza u s-sostenibbilità tar-riżorsi naturali.

Il-Ministru Miriam Dalli faħħret il-ħidma tal-EWA f’dan il-qasam, speċjalment għall-inizjattivi biex jintlaħqu studenti ta’ kull età. “Li nżidu l-għarfien dwar l-użu effiċjenti tal-enerġija huwa importanti biex ġenerazzjonijiet futuri jitgħallmu jagħmlu għażliet konxji b’inqas impatt ambjentali,” qalet il-Ministru Dalli.

L-għan tal-proġetti dwar il-konservazzjoni tal-ilma għal din is-sena skolastika hija dwar il-ħażna tal-ilma tax- xita.

Barra minn hekk, kien ippreżentat toolkit edukattiv ġdid, ‘Green Home Explained’, għall-istudenti tal-ħames u s-sitt sena. Permezz ta’ dan it-toolkit għall-għalliema, l-istudenti jitgħallmu dwar l-enerġija effiċjenti u rinnovabbli u kif din taħdem.

“Huwa importanti li nikkonservaw ir-riżorsa tal-ilma li hija daqstant importanti għal pajjiżna. Għaldaqstant iridu nkomplu nipreservaw din ir-riżorsa mingħajr ma nħallu impatt fuq l-ambjent. B’hekk permezz ta’ dawn l-għodod ta’ tagħlim inkunu qed inwasslu aktar il-messaġġ tagħna lejn futur sostenibbli,” żiedet tgħid il-Ministru Miriam Dalli.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma Manuel Sapiano sostna dwar l-importanza taċ-ċentru GĦAJN u rrimarka kif bidliet żgħar għandhom jiġu mgħoddija lill-ġenerazzjonijiet iż-żgħar permezz ta’ dan l- impenn edukattiv.

“L-għan taċ-ċentru GĦAJN huwa li nippromowvu l-konservazzjoni tal-ilma b’mod divertenti waqt li nagħtu importanza lill-azzjonijiet żgħar li kulħadd jista’ jagħmel. Kulħadd għandu rwol importanti sabiex nagħmlu l- ħajjiet tagħna iktar sostenibbli,” qal is-Sur Manuel Sapiano.

Għal din l-attività attendew studenti u għalliema mill-iskola Primarja San Ġorġ Preca Valletta u Floriana, Savio College, skola Primarja San Nikola Rabat, St. Edward’s College, Naxxar Induction Hub, St. Paul’s Missionary College Rabat u l-iskola Medja Santa Tereża Birkirkara.