Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Valletta Green Festival 2022 announced

English Version :

Valletta Green Festival 2022 announced

The Valletta Green Festival, the annual event which is synonymous with spring in Valletta, is taking place from Thursday 28th April till Sunday 1st May.

The theme for this year’s edition is the importance of public spaces, the protection of natural habitats and the effect this has on the flora and fauna of our islands. The festival’s main attraction, the infiorata, will be taking place in Pjazza San Ġorġ and will include around 50,000 plants and herbs, featuring the design of a frog in a 500 square metre area, to highlight habitat destruction of the Painted Frog, the only amphibian we have in Malta.

Minister for National Heritage, the Arts and Local Government Owen Bonnici stated that year after year the Valletta Green Festival is increasing in popularity. “This festival illustrates the Government’s vision to keep its promise to introduce more urban greening,” he stated whilst emphasising that the chosen theme for this year underlines the importance of public spaces and habitat protection. He reiterated that this festival will bring together culture and the environment, two sources of inspiration without which we will lose an important part of our identity.

Through its entities, the Ministry for the Environment, Energy and Enterprise will be participating to raise awareness on open spaces, the importance of recycling, the protection of natural habitats, biodiversity, and the conservation of natural resources.

“We want to offer the public an informative space about the work that different entities are doing in favour of sustainability, a better and safer environment, and accessible spaces,” said Minister Miriam Dalli.

The participating entities are the Energy and Water Agency (EWA), the Environment and Resources Authority (ERA), Ambjent Malta, Wasteserv and Parks Malta.

“The Valletta Green Festival, which is now in its ninth edition, is a main tool for the Valletta Cultural Agency to raise environmental awareness around the island, not just in Valletta,” said Chairman Jason Micallef.

The festival also features the Ruff Mudder canine obstacle adventure, which will be introduced at Laparelli Gardens on the 30th of April from 10am till 6pm. Further to last year’s initiative, the Valletta Cultural Agency will continue its urban greening contribution and will be leaving behind a 15% legacy, whereby it will be introducing several plants and trees in Bull Street and Charles Street, Valletta.

Several stalls will also be set up at Pjazza San Ġorġ disseminating information on green initiatives and the environment.

The festival will be held in collaboration with the Ministry for National Heritage, the Arts and Local Government, the Ministry for the Environment, Energy and Enterprise, Water be the Change, Ambjent Malta, ERA, Wasteserv and the Building and Construction Authority.

Maltese Version :

Jitħabbar il-Valletta Green Festival għas-sena 2022

Il-Valletta Green Festival—l-avveniment annwali li huwa sinonimu mar-Rebbiegħa fil-Belt Valletta—ser ikun qed isir mill-Ħamis 28 ta’ April sal-Ħadd l-1 ta’ Mejju.

It-tema għall-edizzjoni ta’ din is-sena hija l-importanza tal-ispazji pubbliċi, il-protezzjoni tal-abitat naturali u l- effett li dan għandu fuq il-flora u l-fawna tal-gżejjer tagħna. L-attrazzjoni prinċipali tal-festival, l-infjorata, ser tkun qed issir fi Pjazza San Ġorġ.

Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici stqarr kif il-Valletta Green Festival kull sena qed iżid fil-popolarità tiegħu.

“Dan il-festival juri biċ-ċar il-viżjoni tal-Gvern li żamm il-wegħda tiegħu biex jintroduċi aktar tħaddir urban.”

Il-Ministru Bonnici spjega li t-tema magħżula għal din is-sena hija l-importanza tal-ispazji pubbliċi, il-ħarsien tal-abitat u l-effett li jħalli t-telf tal-abitat fuq il-flora u l-fawna tal-gżejjer tagħna. Huwa tenna li dan il-festival se jkun qed iġib flimkien il-kultura u l-ambjent, żewġ sorsi ta’ ispirazzjoni li mingħajrhom nitilfu parti importanti mill-identità tagħna.

L-entitajiet fi ħdan il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, se jkunu qed jipparteċipaw f’dan il- festival, biex joħolqu kuxjenza akbar dwar l-ispazji miftuħa, ir-riċiklaġġ, il-protezzjoni tal-abitat naturali, il- bijodiversità u l-konservazzjoni tar-riżorsi.

“Permezz ta’ dan il-festival, se noffru spazju ta’ informazzjoni għall-pubbliku dwar il-ħidma li entitatjiet differenti qed jagħmlu favur is-sostenibilità, ambjent aktar b’saħħtu u sigur, u spazji aċċessibbli,” spjegat il- Ministru Miriam Dalli.

L-entitajiet parteċipi huma l-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma (EWA), l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, Ambjent Malta, Wasteserv u Parks Malta.

“Il-Valletta Green Festival, li issa daħal fid-disa’ sena tiegħu, hu mezz ewlieni għall-Agenzija Kulturali għall- Belt Valletta sabiex bil-fatti titqajjem kuxjenza ambjentali madwar il-pajjiż, mhux biss fil-Belt Valletta,” tenna ċ-Chairman tal-Aġenzija Jason Micallef.

L-infjorata ta’ din is-sena, magħmula minn aktar minn 50,000 pjanta li jinkludu l-ħwawar u titratta d-disinn ta’ żrinġ fi spazju ta’ 500 metru kwadru, hija intiża biex tqajjem kuxjenza dwar il-qerda tal-ħabitat taż-Żrinġ Impinġi (Painted Frog) li huwa l-uniku amfibju li għandna f’Malta. Il-festival ta’ din is-sena ser jinkludi wkoll il-korsa

ta’ ostakoli għall-klieb Ruff Mudder li se ssir fi Ġnien Laparelli nhar it-30 ta’ April mill-10am sas-6pm. Wara l- inizjattiva tas-sena l-oħra, l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta se tkompli bil-kontribut tagħha favur l-tħaddir urban u se tħalli warajha legat ta’ 15 % ta’ diversi pjanti u siġar fi Triq il-Gendus u Triq San Karlu, il-Belt Valletta.

Diversi stands ser jittellgħu fi Pjazza San Ġorġ fejn ser tkun qed tingħata informazzjoni lill-pubbliku dwar l- ambjent u inizjattivi ħodor.

Il-festival ser jittella’ f’kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali u l- Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, Water be the Change, Ambjent Malta, ERA, Wasteserv u L- Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni.