Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Malta Enterprise hosts sustainability training for businesses and service providers

ESG training attracts interest of over 70 business leaders and service providers

Over 70 business leader and service provider attended an Environmental, Social and Governance (ESG) training, organised by Malta Enterprise. The aim of this training was to help foster specialised knowledge regarding sustainable practices which can be beneficial to local businesses and learn more about grants that can help them in the required investments.

The training was led by Dr Nigel Davies, an expert in sustainability and ESG carbon footprint reporting with over 30 years of experience at board level in operations, technical and sustainability. Running his own specialist consultancy in sustainability, Dr Davies works with over 60 clients in industries as diverse as manufacturing, film, theatre, plastic moulding, agriculture, leisure, and hospitality.

Participants had the opportunity to learn how to integrate carbon emissions savings and ESG criteria and how they can benefit from various grant applications administered by Malta Enterprise, such as the Smart and Sustainable Investment Grant Scheme. Businesses also had the opportunity to look into how to use ESG as a business tool and become more sustainable. Through this training, businesses can easily demonstrate an accurate carbon footprint in line with achieving Carbon Neutrality by 2050.

While addressing the seminar, the Minister for theEnvironment, Energy and Enterprise Miriam Dalli urged businesses to come forward with ideas and ESG measures and tap into Malta Enterprise’s assistance, so as to embark on the sustainability path.

“Sustainability goes beyond carbon saving, water saving or waste reduction. It provides businesses with ways to de-risk operations and the supply chain, provide a new outlook to promote a company’s brand and retain or even gain new business. It is imperative that current business practices are properly integrated to be truly effective and create longevity and minimal environmental impact,” said the minister.

The 2-day event was organised by Malta Enterprise’s Sustainable Industrial Development Office.

Il-Malta Enterprise tospita taħriġ dwar is-sostenibbiltà għan-negozji

It-taħriġ ESG jiġbed l-interess ta’ aktar minn 70 persuna fin-negozju

Aktar minn 70 persuna fin-negozju attendew taħriġ dwar l-Ambjent, Soċjali u dwar il-Governanza (ESG), organizzat mill-Malta Enterprise. L-għan ta’ dan it-taħriġ kien li jrawwem għarfien speċjalizzat dwar prattiċi sostenibbli, li jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għan-negozji lokali. Tul din l-attività l-parteċipanti kellhom iċ-ċans jsiru jafu aħjar kif jistgħu jibbenefikaw minn skemi varji li jistgħu jgħinuhom fl-investimenti meħtieġa.

It-taħriġ kien immexxi minn Dr Nigel Davies, espert fis-sostenibbiltà, b’aktar minn 30 sena ta’ esperjenza. Dr Davies jaħdem ma’ aktar minn 60 klijent fuq dan is-suġġett f’industriji differenti bħall-manifattura, il-films, it-teatru, l-iffurmar tal-plastik, l-agrikoltura, id-divertiment, u l-ospitalità.

Il-parteċipanti kellhom l-opportunità jitgħallmu kif jintegraw metodi differenti biex inaqqsu l-emissjonijiet, jaddottaw il-kriterji tal-ESG, kif ukoll kif jistgħu jibbenefikaw minn diversi skemi li l-Malta Enterprise tamministra, fosthom Smart and Sustainable Scheme. Il-parteċipanti kellhom l-opportunità wkoll li jaraw kif jużaw l-ESG bħala għodda kummerċjali biex isiru aktar sostenibbli u fl-istess waqt iwasslu għal pajjiż dekarbonizzat sal-2050. 

Waqt li kienet qed tindirizza t-taħriġ, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli ħeġġet lin-negozji biex joħorġu b’ideat u miżuri tal-ESG u jisfruttaw l-għajnuna mogħtija mingħand il-Malta Enterprise, sabiex jibdew it-triq tas-sostenibbiltà.

“Is-sostenibbiltà tmur lil hinn mill-iffrankar tal-karbonju, l-iffrankar tal-ilma jew it-tnaqqis tal-iskart. Is-sostenibbiltà tipprovdi lin-negozji b’metodi li jnaqqsu r-riskju fl-operat tagħhom, kif ukoll tipprovdi dehra ġdida li tkompli tippromwovi l-brand tal-kumpanija, u tista’ tgħin ukoll biex jiksbu negozju ġdid. Huwa importanti li l-prattiċi użati min-negozji jkunu effettivi, bi pjan fit-tul u fejn l-impatt ambjentali jkun wieħed minimu,” qalet il-Ministru Miriam Dalli.

It-taħriġ kien imqassam fuq jumejn u ġie organizzat mill-Uffiċċju għall-Iżvilupp Industrijali Sostenibbli fi ħdan il-Malta Enterprise.