Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Parks Malta planting 3,600 trees as part of its clean-up campaign

English Version :

1,800 tonnes of trash collected by various organisations, volunteer groups, and the private sector in Parks Malta’s clean-up effort

Parks Malta started planting 3,600 trees in open spaces as it marked the conclusion of its clean-up campaign in valleys and natural areas.

Every year, Parks Malta organises a clean-up campaign to raise public awareness about the need to protect valleys, while encouraging government entities, voluntary organisations, and the private sector to take part in clean-up efforts.

Parks Malta committed itself to plant trees according to the quantity of waste collected during these clean-up events. 1,800 tonnes of trash from 30 different valleys were collected during this campaign. As a result, Parks Malta will plant 3,600 trees – two trees for every tonne of waste collected.

“I am thankful to everyone who participated in these clean-ups in valleys and other areas during the last few months; however, I also encourage the public to keep our country clean. Such clean-up campaigns are aimed at demonstrating the importance of reducing, recycling, reusing, and responsibly disposing of waste”, Environment Minister Miriam Dalli stated.

More than 40 voluntary organisations, local councils, companies, and educational institutions took part in some 55 cleaning activities across the nation during this campaign. Several governmental entities joined them in this effort.

Maltese Version

Se jitħawlu 3,600 siġra permezz talkampanja ta’ tindif minn Parks Malta

Jinġabru 1,800 tunellata skart matul il-kampanja ta’ tindif imtellgħa minn Parks Malta bil- parteċipazzjoni ta’ entitajiet varji, għaqdiet volontarji u tas-settur privat

Wara l-kampanja ta’ tindif f’widien u f’siti naturali mmexxija minn Parks Malta, l-istess entità issa bdiet tħawwel mat-3,600 siġra fl-ispazji miftuħa.

Ta’ kull sena, Parks Malta torganizza l-kampanja ta’ tindif fuq medda ta’ xhur, bil-għan li tqajjem kuxjenza dwar il-protezzjoni tal-widien, filwaqt li tħeġġeġ entitajiet tal-gvern, għaqdiet volontarji u kumpaniji privati jipparteċipaw fi clean-ups.

Skont l-ammont ta’ skart li jinġabar, Parks Malta tħawwel ammont ta’ siġar. Matul din il-kampanja, inġabru mal- 1,800 tunellata ta’ skart minn 30 wied differenti. B’hekk, Parks Malta se tkun qed tħawwel 3,600 siġra – jiġifieri żewġ siġriet għal kull tunellata ta’ skart miġbur.

“Filwaqt li nirringrazzja lil kull min f’dawn ix-xhur ħa sehem f’attivitajiet ta’ tindif li ġew organizzati f’widien u f’żoni differenti, inħeġġeġ lin-nies biex ma jħammġux. Kampanji bħal dawn huma intiżi biex, bħala soċjetà, jgħallmuna nnaqqsu l-użu ta’ materjal li jiġġenera l-iskart, li nirriċiklaw, li nsibu użu differenti u, fuq kollox, li niddisponu mill-iskart b’mod responsabbli,” saħqet il-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli.

Matul din il-kampanja, aktar minn 40 għaqda volontarja, kunsill lokali, negozji u skejjel ħadu sehem f’madwar 55 attività ta’ tindif madwar il-pajjiż. Magħhom ingħaqdu għadd ta’ entitajiet governattivi.