Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Salina National Park welcomes the second edition of Christmas in the Park

English Version :

Following the first successful edition of Christmas in the Park, the Ministry for the Environment, Energy and Enterprise is once again hosting this Christmas village at the Salina National Park.

During these festive days, until the 18th of December, families in Malta and Gozo are invited to visit and enjoy the Christmas Village at the Salina National Park. Entrance for Christmas in the Park is free.

The second edition of Christmas in the Park was officially launched by the Minister for the Environment, Energy and Enterprise, Miriam Dalli, as this Park was transformed into a Christmas Village, bringing people closer to the environment whilst treating themselves to the wonderful world of Christmas.

“We must incorporate the environmental values that are guiding our country’s journey towards a brighter and more sustainable future in everything that we do. To help our citizens enjoy open spaces, we should make them more accessible and bring them to life through similar sustainable activities. We must sustain our commitment towards environmental protection in various aspects of our lives all year round, the festive season included. Therefore, we are inviting families to join us and see how Christmas can be enjoyed in a sustainable manner as well,” said Minister Miriam Dalli during the opening.

Christmas in the Park is being organised by the Ministry for the Environment, Energy and Enterprise and its entities, who have transformed the park into a Christmas village. Visitors and children can play games, savour traditional Christmas food and drinks, and enjoy other festive entertainment including popular Christmas characters such as Santa Claus, Rudolph and Frosty the Snowman.

A part of the park has been transformed into the Enchanted Forest, with various lighting effects where families can walk and admire environmentally-themed characters and structures with many wonderful colours. The younger generation also has the chance to meet Santa Claus in his special tent in the Park.

In this Christmas village, the public can also find more information on how we can celebrate Christmas in a sustainable way.

The programme of Christmas in the Park’s daily activities is available on christmasinthepark.mt. On weekdays, this Christmas village is open from 5pm to 10pm. On weekends and public holidays, the entertainment in the Park starts at 10am and continues until 10pm.

Maltese Version

Il-Park tas-Salina jilqa’ t-tieni edizzjoni ta’ Christmas in the Park

Wara s-suċċess tal-ewwel edizzjoni ta’ Christmas in the Park, il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża qed itella’ dan il-villaġġ ġewwa l-Park Nazzjonali tas-Salina

F’dawn il-jiem festivi sat-18 ta’ Diċembru 2022, il-familji Maltin u Għawdxin se jkollhom l-opportunità li jgawdu villaġġ tal-Milied ġewwa l-Park Nazzjonali tas-Salini. Christmas in the Park huwa avveniment bi dħul bla ħlas.

It-tieni edizzjoni ta’ Christmas in the Park ġiet varata uffiċjalment mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l- Intrapriża Miriam Dalli hekk kif dan il-park ġie mibdul f’villaġġ tal-Milied, bil-għan li jqarreb lin-nies lejn l- ambjent, filwaqt li jferraħ lill-viżitaturi f’atmosfera natalizja mill-isbaħ.

“Il-valuri ambjentali li qed jiggwidaw il-mixja ta’ pajjiżna lejn futur isbaħ u aktar sostenibbli rridu ngħixuhom f’kull ma nagħmlu. Jekk tassew nixtiequ li aktar persuni jgawdu l-ispazji miftuħa ta’ pajjiżna, irridu nagħmluhom aktar aċċessibbli, u rridu nagħtuhom il-ħajja b’attivitajiet sostenibbli, bħal Christmas in the Park. Fl-istess waqt, l-impenn lejn il-ħarsien ambjentali f’diversi aspetti ta’ ħajjitna rridu nsostnuh is-sena kollha, anke fil-festi tal- Milied. Għalhekk, qed nistiednu lill-familji jiġu u jifhmu aħjar kif nistgħu ngawdu l-Milied b’mod sostenibbli,” qalet il-Ministru Miriam Dalli.

Christmas in the Park qed jittella’ grazzi għall-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża u l-entitajiet tiegħu, li dawru żoni differenti ta’ dan il-park f’ambjent maġiku tal-Milied, f’armonija man-natura. F’dan il- villaġġ, it-tfal u l-familji jistgħu jieħdu sehem f’logħob, iduqu ikel tradizzjonali tal-Milied u jgawdu divertiment ieħor relatat ma’ dawn iż-żminijiet. Dan kollu fil-preżenza tal-karattri tal-Milied, bħal Santa Klaws, Rudolph u Frosty the Snowman, fost oħrajn.

Parti mill-park inbidlet f’Enchanted Forest, b’diversi effetti tad-dwal fejn il-familji jistgħu jimxu u jammiraw karattri u strutturi b’tema ambjentali, b’ħafna lwien mill-isbaħ. It-tfal għandhom ukoll iċ-ċans li jiltaqgħu ma’ Santa Klaws fit-tinda speċjali tiegħu fil-park.

F’dan il-villaġġ tal-Milied, il-pubbliku jista’ wkoll jikseb iktar tagħrif dwar kif nistgħu niċċelebraw il-Milied b’mod sostenibbli.

Il-programm tal-attivitajiet ta’ Christmas in the Park jinsab fuq is-sit christmasinthepark.mt. Matul il-ġimgħa, dan il-villaġġ tal-Milied jinsab miftuħ mill-5pm sal-10pm. Sibtijiet u Ħdud u festi pubbliċi, id-divertiment fil- park jibda fl-10am u jibqa’ għaddej sal-10pm.