Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Works on the new multi-recovery facility at ECOHIVE complex enter final phase

English Version :

Works on the new waste management facility at the ECOHIVE Complex in Magħtab, has reached its final stages. This facility will be able to process up to 40,000 tonnes of recyclable waste, and as from next year, recyclable waste will no longer be processed at WasteServ’s facility in Marsascala.

As announced in Budget 2023, as soon as the processing of the grey and green bags stops at the Sant’Antnin facility, 20,000m2 of land will be transformed into another open area for families.

Miriam Dalli, Minister for the Environment, Energy and Enterprise, and Chris Bonett, Parliamentary Secretary for European Funds, visited the ongoing works at this Magħtab facility, along with WasteServ CEO Richard Bilocca.

During this visit, Minister Miriam Dalli stated that the investment in the new facility amounts to around €4 million, which consists of equipment and other civil works. Minister Dalli highlighted that this investment shows the government’s commitment towards the waste management sector. Through this facility, it will be possible for 20,000m2 of land to be transformed into green space for the public.

“This is another step forward as part of the government’s long-term plan for the years to come, by recycling, converting waste into energy, and treating all the waste produced, in order to drastically reduce the use of landfills”, stated Minister Dalli.

Parliamentary Secretary Chris Bonett stated that “this is another project being partially financed by the European Union whereby it will help strengthen the circular economy and continue to give priority to the environmental sector. The investment that is being made is not only in line with national and European policy but also forms part of the initiatives being taken by WasteServ”.

WasteServ CEO Richard Bilocca explained that this facility will sort the different types of metal, cardboard, and plastic using specially designed machinery that will do this process automatically. This material will then be baled so that it can be placed on the market as part of the circular economy. Through this facility, WasteServ will be increasing the processing efficiency of these materials from 30% to 70%, given that they will no longer be separated manually.

This project, which is being partially financed by the European Union as part of the Cohesion Fund, will build on the €500 million investment in the ECOHIVE project and will allow Malta to continue moving towards a circular economy approach with all waste being turned into resources. As part of this project, next year WasteServ will develop an organic processing plant with an investment of €50 million, which is also a Budget 2023 measure.

Maltese Version

Jidħol flaħħar fażi xxogħol fuq l-impjant tal-Multi Recovery Facility fil-kumpless ECOHIVE

Wasal fl-aħħar stadju x-xogħol fuq il-faċilità ġdida tal-immaniġġjar tal-iskart f’ECOHIVE Complex fil-Magħtab, li se tkun tista’ tipproċessa mal-40,000 tunellata ta’ skart riċiklabbli. Dan ifisser li mis-sena li ġejja l-iskart riċiklabbli mhux se jibqa’ jiġi proċessat fi-faċilità tal-WasteServ f’Marsaskala.

Hekk kif tħabbar fil-Budget 2023, malli l-ipproċessar tal-boroż griżi u ħodor jieqaf mill-Faċilità ta’ Sant’Antnin, 20,000 metru kwadru minn dak li kien jifforma l-impjant ta’ Sant’Antnin ser jinbidel f’żona oħra miftuħa għall- familji.

Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonett, flimkien mal-Kap Eżekuttiv ta’ WasteServ Richard Bilocca, żaru x-xogħlijiet li għaddejjin fuq din il-faċilità fil-Magħtab.

Waqt iż-żjara l-Ministru Miriam Dalli qalet li l-investiment fuq din il-faċilità ġdida jammonta għal madwar €4 miljun, li jikkonsisti f’tagħmir u f’xogħlijiet oħra. Saħqet li dan l-investiment ikompli juri l-impenn ta’ dan il- gvern fis-settur tal-immaniġġjar tal-iskart f’pajjiżna. Permezz ta’ din il-faċilità se jkun possibbli sabiex 20,000 metru kwadru ta’ art jerġgħu jiġu ritornati lura lill-pubbliku fi spazju aħdar.

“Dan huwa pass ieħor ’il quddiem fil-pjan fit-tul tal-gvern li fis-snin li ġejjin nirriċiklaw, nikkonvertu f’enerġija jew nittrattaw l-iskart kollu f’pajjiżna, sabiex innaqqsu drastikament l-użu tal-miżbliet,” qalet il-Ministru Dalli.

Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonett sostna li “Dan huwa proġett ieħor iffinanzjat b’fondi Ewropej li permezz tiegħu se jkun qed jgħin biex insaħħu l-ekonomija ċirkolari li tkompli tagħti aktar prijorità lis-settur ambjentali. L-investiment li qiegħed isir mhux biss huwa konformi mal-politika nazzjonali u Ewropea, imma jingħaqad ukoll mal-inizjattivi li qegħdin jittieħdu mill-WasteServ biex l-iskart jerġa’ jiġi użat.”

Il-Kap Eżekuttiv ta’ WasteServ Richard Bilocca spjega li din il-faċilità se tkun qed tissepara tipi differenti ta’ metall, kartun u plastik permezz ta’ makkinarju apposta li ħa jiġbor u jagħżel dawn il-materjali b’mod awtomatizzat. Dan imbagħad ser ikun qed jiġi mballat sabiex ikun jista’ jiġi ritornat fis-suq bħala parti minn ekonomija ċirkulari. Din il-faċilità se tkun qed iżżid l-effiċjenza tal-ipproċessar ta’ dawn il-materjali minn 30% għal 70% hekk kif dawn il-materjali mhux se jibqgħu jiġu separati manwalment.

Dan il-proġett, li qed jiġi parzjalment iffinanzjat mill-Fond ta’ Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea, se jkun qedi jibni fuq l-investiment ta’ €500 miljun għall-proġett ECOHIVE li se jgħin lill-pajjiż ikompli jimxi lejn ekonomija ċirkolari fejn l-iskart kollu jinbidel f’riżorsa. Bħala parti minn dan il-proġett, is-sena d-dieħla Wasteserv se tiżviluppa Organic Processing Plant b’investiment ta’ €50 miljun, li hija wkoll miżura fil-Budget 2023.